Skip to main content

C-vitamin kan have betydning for behandling af blodkræft

På Rigshospitalet i København begyndte et hold forskere, under ledelse af professor i hæmatologi Kirsten Grønbæk, for nogle år siden at interessere sig for, om C-vitamin kan have en betydning i forhold til patienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) og akut myeloid leukæmi (AML).

Flere kan få gavn af CAR-T-behandling

Efter fem år klarer virkelighedens patienter med storcellet B-cellelymfom (LBCL) sig lige så godt efter at have fået behandling med CAR-T, som de patienter, der var udvalgt til at være med i et registerstudie. Det tyder på, at flere kan få gavn af behandlingen, end hidtil antaget.

Da Sara fik CML-diagnosen: Intet blev helt som før

Sara Castenberg er 44 år og fik CML i 2017. I 2023 var hun så velbehandlet, at hun kunne stoppe sin behandling og havde håb om, at der ventede et liv uden CML-medicin. Desværre gik det ikke helt sådan, og hun måtte tilbage til pillerne. Vi har talt med Sara om myten om, at velbehandlede CML-patienter kan leve et helt normalt liv, og om fysiske og psykiske udfordringer, der har fulgt med hendes sygdom.

God effekt af ny behandling hos ældre med diffust storcellet B-Celle Lymfom

Patienter med storcellet B-cellelymfom (LBCL) har god effekt af at få såkaldt CAR-T-celleterapi, selv om de er 65 år eller ældre. Hvis prisen på CAR-T-celleterapi i fremtiden bliver lavere, er der ingen tvivl om at 80-årige DLBCL-patienter også kunne være potentielle kandidater, siger Tarec Christoffer El-Galaly, der er professor, overlæge ved Aalborg Universitetshospital i Danmark.