Skip to main content

Flere kan få gavn af CAR-T-behandling

Efter fem år klarer virkelighedens patienter med storcellet B-cellelymfom (LBCL) sig lige så godt efter at have fået behandling med CAR-T, som de patienter, der var udvalgt til at være med i et registerstudie. Det tyder på, at flere kan få gavn af behandlingen, end hidtil antaget.

God effekt af ny behandling hos ældre med diffust storcellet B-Celle Lymfom

Patienter med storcellet B-cellelymfom (LBCL) har god effekt af at få såkaldt CAR-T-celleterapi, selv om de er 65 år eller ældre. Hvis prisen på CAR-T-celleterapi i fremtiden bliver lavere, er der ingen tvivl om at 80-årige DLBCL-patienter også kunne være potentielle kandidater, siger Tarec Christoffer El-Galaly, der er professor, overlæge ved Aalborg Universitetshospital i Danmark.

Medicinrådet har godkendt CART-T-behandling

”Det er en kæmpe stor nyhed for lymfekræftpatienter. Vi er begejstrede,” siger Rita Christensen, patientforeningen LyLe, til nyheden om, at Medicinrådet netop har godkendt en af de mulige CAR-T-behandlinger, der er dukket op de seneste år.

Danmark risikerer at bliver udelukket fra lymfom-studier i fremtiden

Hvis Medicinrådet bliver ved med at sige nej til nye behandlingstilbud til patienter med tilbagefald efter diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), så risikerer vi, at forskningen kommer til at foregår i andre lande, lyder bekymringen fra flere fremstående lymfomlæger. Det går ud over patienterne, som risikerer at dø af en sygdom, som vores nabolande kan behandle.

Danske lymfompatienter går glip af nye behandlinger

Selvom der er sket markante fremskridt inden for behandling af diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), så får danske patienter ikke glæde af dem. For Medicinrådet har ikke anbefalet én eneste af de nye behandlinger, og det betyder, at patienterne stadig i dag bliver behandlet, som de gjorde for 20 år siden. Situationen er så kritisk, at fremstående lymfomlæger nu retter en hård kritik.