Skip to main content

Flere kan få gavn af CAR-T-behandling

Efter fem år klarer virkelighedens patienter med storcellet B-cellelymfom (LBCL) sig lige så godt efter at have fået behandling med CAR-T, som de patienter, der var udvalgt til at være med i et registerstudie. Det tyder på, at flere kan få gavn af behandlingen, end hidtil antaget.

Der er flere gode resultater om CAR-T til dette års amerikanske hæmatologiske selskabs årskongres ASH. Et af dem er et studie, der viser, at flere patienter med storcellet B-cellelymfom (LBCL) vil have gavn af CAR-T. Studiet har sammenlignet, hvordan såkaldte real world patienter har klaret sig fem år efter CAR-T behandling med gruppen af udvalgte patienter, der har været med i registreringsstudiet, kaldet ZUMA-1. Det viser sig, at de to grupper stort set klarer sig lige godt.  Og det overrasker Tarec Christoffer El-Galaly, formand for Dansk Lymfom Gruppe og professor på hæmatologisk afdeling ved Aalborg Universitetshospital.

Overrasker positivt

“Normalvis går det patienter dårligere, hvis ikke de opfylder kriterierne i registreringsstudierne, men det er ikke tilfældet her. Så det overrasker jo positivt. Det viser, at inklusionskriterierne i ZUMA-1 har været for restriktive. Man kunne efter alt at dømme godt have tilladt sig at inkludere patienter med en dårligere performancestatus og en højere alder for eksempel,” siger Tarec Christoffer El-Galaly til Hæmatologisk tidsskrift.

Han forklarer, hvorfor man nøje vælger, hvilke patienter, der kan deltage, når man skal registrere en ny behandling:  

”Under udvikling af helt nye behandlinger vil man være ekstra forsigtig med risiko for forekomst af alvorlige bivirkninger, fordi de kan få indflydelse på hele udviklingsprogrammet. Og chancen for at undgå de alvorlige bivirkninger er større, hvis man alene inkluderer patienter i rigtig god almen tilstand uden risiko for tidlige dødsfald.”

Læs hele artiklen i Hæmatologisk tidsskrift.