Skip to main content

God effekt af ny behandling hos ældre med diffust storcellet B-Celle Lymfom

Patienter med storcellet B-cellelymfom (LBCL) har god effekt af at få såkaldt CAR-T-celleterapi, selv om de er 65 år eller ældre. Hvis prisen på CAR-T-celleterapi i fremtiden bliver lavere, er der ingen tvivl om at 80-årige DLBCL-patienter også kunne være potentielle kandidater, siger Tarec Christoffer El-Galaly, der er professor, overlæge ved Aalborg Universitetshospital i Danmark.

Det er data fra et amerikansk multicenter-studie (flere hospitaler involveret), der viser effekten af CAR-T-celleterapi i ældre med DLBCL. Studiet blev præsenteret ved det amerikanske hæmatologiske selskabs årskongres ASH i december 2023.

De kliniske studier på CAR-T-celleterapi har hidtil kun inkluderet få ældre patienter, og derfor findes der ikke solide studiedata om sikkerheden ved og effekten af at give CAR-T-celleterapi til patienter med DLBCL der er over 65 år. Det amerikanske studie har inkluderet patienter fra 65 år og helt op til 89 år, og data viser, at effekten af CAR-T-celleterapi i denne aldersgruppe er sammenlignelig med den effekt, der er rapporteret i de studier der ligger til grund for godkendelsen af behandlingen.

God effekt – trods høj alder

”Det er interessante data, som viser, at det er muligt at give lymfekræftpatienter CAR-T-celleterapi i en høj alder og stadig opnå en rigtig god effekt. Det har vi set i mindre studier, men nu får vi det så bekræftet i et ret stort studie. Det er vigtigt,” siger Tarec Christoffer El-Galaly, der er formand for Dansk Lymfom Gruppe, til Hæmatologisk Tidsskrift.

”Hvis prisen på CAR-T-celleterapi i de kommende år falder, så behandlingen bliver mere tilgængelig, end den er i dag, så kan vi overveje at give det til 80-årige DLBCL-patienter i Danmark. Jeg tvivler dog på, at vi kommer til at behandle de allerældste patienter i nærmeste fremtid.

I Danmark spiller diskussionen om kost-effektivitet en rolle i det skatte-finansierede sundhedsvæsen. For en 89-årig er der statistisk set ikke mange leveår at vinde ved at få CAR-T – uanset om behandlingen virker eller ej. Så kost-effektivitetsanalysen ser næppe meget fordelagtig ud,” forklarer Tarec Christoffer El-Galaly.

”Men vi kan håbe på, at vi på et tidspunkt kan behandle dem, vi mener kunne have gavn. Måske hvis vi er succesfulde med de akademiske CAR-T-produkter, der lige nu er under udvikling på Rigshospitalet og i Odense.”

I Danmark blev CAR-T-celleterapien Yescarta (axi-cel) anbefalet til generel ibrugtagning i slutningen af september i år. Behandlingen blev anbefalet af Medicinrådet til andenlinjebehandling af patienter med DLBCL, som får tilbagefald inden for 12 måneder, eller hvis de ikke kan tåle førstelinjebehandling med kemoimmunterapi. Den danske indikation er restriktiv hvilket blandt andet betyder, at axi-cel ikke kan gives til patienter, der er ældre end de patienter, der ellers kan tilbydes højdosis terapi (HDT). I praksis er det få patienter over 70 år, som modtager HDT og efterfølgende transplantation i Danmark.

Men siger Tarec Christoffer El-Galaly: ”Hvis vi skal give CAR-T til de ældre lymfekræftpatienter, så skal det naturligvis være de patienter, som er i god form. De skal kunne klare den toxicitet, der følger med. Hvis man er ældre og skrøbelig og ikke har meget funktionsniveau tilbage, gør man næppe noget godt ved at give patienterne en så toksisk behandling, som CAR-T er.”

Hele artiklen kan læses i Hæmatologisk Tidsskrift: https://haematologisktidsskrift.dk/sygdomme/lymfoma/1290-stort-real-world-studie-viser-solid-effekt-af-car-t-hos-aeldre-lbcl-patienter.html