Skip to main content

Svenske patienter har for lidt indflydelse på deres behandling

På mødet for de nordiske patientforeninger inden for blodcancerområdet den 4. oktober deltog generalsekretæren for det svenske Blodcancerförbundet* Lise-lott Eriksson. Under mødet talte vi med hende om patientinvolvering i Sverige. Hun skelner i dette interview mellem individ-niveuaet og system-niveauet og peger på, at svenske patienter har for lidt indflydelse på deres behandling.