Skip to main content

Medicinrådets fagudvalg må undvære hæmatologer resten af året

På grund af personalemangel og travlhed, har ledelsen på den hæmatologiske afdeling ved Aalborg Universitetshospital meldt ud, at afdelingens læger ikke kan deltage i fagudvalgsarbejde i Medicinrådet resten af året.

De er nødt til at prioritere det kliniske arbejde fremfor fagudvalgsmøder, siger cheflæge på Afdeling for Blodsygdomme ved Aalborg Universitetshospital, Jakob Madsen, til Hæmatologisk Tidsskrift. 

Fagudvalgene består af hæmatologiske speciallæger, speciallæger i klinisk farmakologi, farmaceuter og patientrepræsentanter. Speciallægerne er klinisk arbejdende læger, og når der er mødeaktivitet i fagudvalgene, tages de ud af den daglige drift uden kompensation.

Vi har et solidt set-up

Medicinrådet er bekendt med situationen, som ikke er usædvanlig, og ifølge rådets formænd, har det hidtil ikke haft konsekvenser for arbejdet i udvalgene:  

”Det skyldes, at vi har et solidt set-up, hvor der er udpeget kliniske eksperter fra alle fem regioner i flere af de pågældende fagudvalg,” lyder det ifølge formændene til Hæmatologisk Tidsskrift.

Kim Theilgaard-Mönch, der er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende akut leukæmi, vurderer dog, at den nuværende situation ikke er optimal.

Er ikke optimalt

”Hvis der mangler et fagudvalgsmedlem, så mangler vi både en ekspert og en repræsentant fra en af regionerne. Og det er selvfølgelig ikke optimalt. Akut leukæmi er en lille sygdomsgruppe, og derfor er der ikke så forfærdelig mange læger med ekspertise på området i Danmark. Det kan ikke undgå at forringe kvaliteten af en rapport, hvis man er færre til at lave den,” siger han.

Læs hele artiklen i Hæmatologisk Tidsskrift