Skip to main content

EHA 2023

Godt nyt om behandlingen af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Fem år efter, at behandlingen med venetoclax og obinutuzumab var afsluttet, var mere end halvdelen af patienterne med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) uden tilbagefald af sygdommen.

Det viser resultater af CLL-14, der er et fase III-studie, som blandt andet er blevet til på initiativ af Den Nordiske CLL-studiegruppe.

Studiet, der har deltagelse af 432 CLL-patienter, undersøger effekten af tidsafgrænset behandling med lægemidlerne venetoclax og obinutuzumab (Ven-Obi)* hos tidligere ubehandlede CLL-patienter med andre sundhedsmæssige udfordringer (skrøbelige patienter med komorbiditet).

Vedvarende effekt

CLL-14-studiet har skabt dokumentation for de langsigtede resultater af patienter behandlet med venetoclax og obinutuzumab (Ven-Obi). Resultaterne peger på en vedvarende effekt og en høj grad af sikkerhed (få bivirkninger) og på, at denne behandling har potentiale til at blive den foretrukne behandlingsmulighed for CLL-patienter, der ikke tidligere har været i behandling. Det gælder også, hvis de er belastet af andre sygdomme oveni.

I korthed konkluderer studiet, at

  • ét års tidsafgrænset behandling med denne kombination af lægemidler er en effektiv, langstidsvirkende mulighed for CLL-patienter med og uden andre helbredsmæssige udfordringer
  • over 50 procent af patienterne var uden tegn på tilbagefald fem år efter af sluttet behandling
  • over 60 procent ikke har haft behov for andenlinjebehandling

Overbevisende data

”Disse data giver overbevisende beviser for de langsigtede fordele ved Ven-Obi i CLL-behandling, herunder også efor højrisikopatienter. Ven-Obi giver vedvarende remission, dvs ingen tilbagefald, høje rater af MDR, dvs minimal resterende sygdom, og længere tid til næste behandling. Med over halvdelen af patienterne uden tilbagefald fem år efter afsluttet behandling har den behandlingskombination vist sig som en banebrydende behandlingsmulighed,” forklarede Othman Al-Sawaf, der er hæmatolog ved universitetshospitalet i Køln, på dette års europæiske hæmatologikongres, EHA.

Venetoclax er et forholdvist nyt lægemiddel (godkendt i 2016) i behandlingen af CLL. Det tilhører en klasse af lægemidler kendt som BCL-2-hæmmere. Venetoclax virker ved at hæmme virkningen af det såkaldte BCL-2-protein og fremkalder derved celledød i kræftcellerne.

 

*Venetoclax er en oral behandling, der anvendes til behandling af visse former for kræft, primært CLL, men også AML – akut myeloid leukæmi. Bivirkningerne er typisk kvalme, diarré, infektioner, blødning og lavt antal blodlegemer.

Obinutuzumab er et såkaldt monoklonalt antistoft, der virker ved målrettet at ødelægge specifikke proteiner på overfladen af kræftceller. Obinutuzumab kan have bivirkninger som feber, træthed, kulderystelser, hududslæt, åndedrætsbesvær, kvalme, infektioner og blødningstendens.