Skip to main content

Svenske patienter har for lidt indflydelse på deres behandling

På mødet for de nordiske patientforeninger inden for blodcancerområdet den 4. oktober deltog generalsekretæren for det svenske Blodcancerförbundet* Lise-lott Eriksson. Under mødet talte vi med hende om patientinvolvering i Sverige. Hun skelner i dette interview mellem individ-niveuaet og system-niveauet og peger på, at svenske patienter har for lidt indflydelse på deres behandling.  

Bekymrede eksperter: Danske CLL-patienter er Sorteper

Danske patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) får i dag ikke optimal behandling i første linje. Vi er rigtig kede af og forargede over, at vi ikke har mulighed for at give patienterne den behandling, vi ved er bedst for dem, lyder det fra flere CLL-eksperter til Hæmatologisk Tidsskrift.

Nordiske patientforeninger skal være katalysatorer for mere lighed

Til et møde mellem de nordiske patientforeningers blev der diskuteret lighed i behandling og patientinvolvering. Det handler om kommunikation og information, så patienter bliver bedre klædt på til at tage ansvar for de behandlingsmuligheder der er. Og patientforeningerne kan skubbe på for, at det sker. 

Myelomatoseformand: Nordiske patientforeninger bør samarbejde politisk

Med de nye behandlinger er der sket et paradigmeskifte, og derfor har vi som patientforening en pligt til at være meget tydelige, fordi det har en alvorligere konsekvens end tidligere, hvis vi ikke får adgang til behandlingerne, siger Carsten Levin fra Dansk Myelomatose Forening.

Nordiske blodkræftpatienter skal have ret til samme behandling

Rita Christensen fra patientforeningen LyLe ser frem til det halvårlige Nordic Meeting, der afholdes 4. – 5. oktober i Stockholm, hvor de nordiske patientforeninger indenfor blodkræft mødes. Hun håber, de kan finde løsninger på det nordiske paradoks.

Store ambitioner til Nordic Meeting om blodkræft

Der er meget på dagsordenen til Nordic Meeting, når de nordiske patientforeninger indenfor blodkræft mødes i Stockholm for at diskutere, hvordan de kan sikre, at patienter i hele Norden får bedre og mere lige adgang til behandling.