Skip to main content

CAR-T giver gode resultater trods tegn på aggressiv sygdom

Ny viden fra USA fortæller, at selv visse patienter med aggressiv sygdom og en dårlig prognose, kan have god gavn af CAR-T.

I Danmark kan man ikke få CAR-T efter det såkaldte bridging, men data fra USA viser, at man sagtens kan opnå gode resultater med CAR-T selvom patienterne har fået bridging forud for behandlingen.

Bridgingterapi er en betegnelse for en forberedende behandling, som nogle patienter har brug for, før de kan få CAR-T cellebehandling. Hvis man som patient har behov for at få bridgingterapi, så skyldes det, at man har mere aggressiv sygdom og dermed en dårligere prognose.

I Danmark betyder det imidlertid også, at man dermed ikke kan få CAR-T behandlingen. Den tilbydes i anden linje til patienter med diffust storcellet B-cellelymfom, men altså kun til de patienter, som ikke har behov for anden behandling end glukokortikoider (antiinflammatoriske stoffer) forud for selve CAR-T-behandlingen.

Danmark er restriktiv

Derfor er de nye data fra USA interessante. De siger noget om, hvordan bridgingterapi påvirker effekten af CAR-T. Studiet er netop blevet præsenteret ved det amerikanske hæmatologiske selskabs årskongres ASH.

Og studiet viser altså, at man sagtens kan opnå gode resultater med CAR-T-celleterapi, selvom patienterne får bridging forud for behandlingen. Tarec Christoffer El-Galaly, formand for Dansk Lymfom Gruppe og professor på hæmatologisk afdeling ved Aalborg Universitetshospital, forklarer til Hæmatologisk Tidsskrift, at det er relevant i en dansk sammenhæng, fordi vi i Danmark er mere restriktive, end det de nye data lægger op til:

”Jeg er ikke sikker på, at de data kan få Medicinrådet til at udvide indikationen for CAR-T i Danmark. Det er observationelle data, og rådet kræver normalvis en højere datakvalitet. Så det her er formentlig ikke tungtvejende nok,” forklarer Tarec Christoffer El-Galaly.

Læs hele artiklen i Hæmatologisk Tidsskrift