Skip to main content

CAR-T mod fremskreden CLL viser lovende resultater

Studier viser gode resultater med CAR-T behandling for patienter med fremskreden CLL, og efter to års opfølgning er effekten stadig meget lovende.

”Det tegner til at være en lovende terapeutisk mulighed for den del af patienterne, som ikke har gavn af anden tilgængelig behandling, siger Christian Bjørn Poulsen, ledende overlæge ved Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital.

Stadig flere patientgrupper får adgang til CAR-T behandling, og det bliver muligvis også tilfældet for patienter med fremskreden CLL. Det blev klart under det amerikanske hæmatologiske selskabs årskongres ASH, hvor de opdaterede data fra studiet TRANSCEND CLL 004 blev præsenteret.  

”De nye date peger i en spændende retning, siger Christian Bjørn Poulsen, ledende overlæge ved Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital til Hæmatologisk Tidsskrift

En lovende fremtidig mulighed

”Det er et interessant studie, idet man – trods mange gode og effektive behandlinger til CLL – stadig står med enkelte patienter, hvor vi ikke har flere behandlinger. Jeg synes, at CAR-T-celleterapi virker som en lovende fremtidig behandlingsmulighed til de få CLL-patienter, der ikke har gavn af anden behandling,” siger han.

Efter to års opfølgning understøtter de nye tal de primære effektdata fra analysen af fase I/II-studiet TRANSCEND CLL 004 der viste, at en enkelt behandling gav hurtige, dybe og vedvarende responser i patientgruppen.

”Studiet har inkluderet relativt unge CLL-patienter med en ultra-høj risikoprofil. Det er vanligvis en gruppe af patienter, som har en meget kort restlevetid. Studiet er ikke randomiseret, så det er svært at sige om en median overlevelse på cirka 2,5 år er meget bedre end anden behandling, herunder allogen knoglemarvstransplantation, men umiddelbart synes jeg, at data ser fornuftige ud, og behandlingen har acceptabel bivirkningsprofil,” siger Christian Bjørn Poulsen.

Læs hele artiklen i Hæmatologisk Tidsskrift