Skip to main content

Overlæge: Mulighed på sigt at screene alle gravide for arvelig hæmoglobinopatier

Befolkningssammensætningen ændrer sig, og det bliver stadig sværere at forudse, hvilke personer, der har særlig risiko for at være anlægsbærere af en arvelig hæmoglobinsygdom.

I dag tilbydes screening for arvelige hæmoglobinopatier kun til kvinder med etnisk ophav i endemiske områder. På sigt kan det dog give mening at brede screeningsprogrammet ud til at dække alle gravide kvinder i Danmark.

Det vurderer Andreas Glenthøj, overlæge, klinisk lektor og leder af Dansk Rødt Blodcelle Center. Han er sidsteforfatter på en artikel, der beskriver og analyserer de seneste 16 års erfaringer med det danske screeningsprogram for hæmoglobinopatier, som for nylig blev publiceret i British Journal of Haematology.

En anstændig livskvalitet

”De patienter, jeg taler med, er oftest optagede af, at andre ikke skal gennemgå de samme lidelser, som de selv har været igennem – og det selvom de fleste af dem i dag har en anstændig livskvalitet. Så tiltag, der kan være med til at forebygge lidelse hos andre har meget høj prioritet. Både menneskeligt og samfundsmæssigt giver det altså mening på sigt at gøre hæmoglobinopati-screening til et tilbud for alle gravide på linje med hepatitis B-screening,” siger overlægen ifølge Hæmatologisk Tidsskrift.

Læs artiklen i Hæmatologisk Tidsskrift